10 ويژگي کليدي مدير منابع انساني حرفه‌اي

10 ويژگي کليدي مدير منابع انساني حرفه‌اي

10 ويژگي کليدي مدیر منابع انسانی سازمان منابع انساني، ارزشمندترين دارايي شرکت هستند. خلاقانه‌ترين ايده‌ها، با کيفيت‌ترين محصولات، بهترين خدمات، راضي‌ترين مشتريان؛ همه و همه، بدون يک نيروي انساني حرفه‌اي، ميسر نمي‌شوند. مدیر منابع انسانی سازمان، مسئوليت مهم ديگري است...
مدیر عملیاتی کیست و وظایف مدیر عملیاتی چیست؟

مدیر عملیاتی کیست و وظایف مدیر عملیاتی چیست؟

آشنایی با شغل مدیر عملیاتی شرکت‌ها و سازمان‌های موفق به منظور سازماندهی هرچه بهتر امور، سطوح مختلفی برای مدیریت در نظر می‌گیرند. اگر سطوح مدیریت را به یک هرم تشبیه کنیم؛ در نوک هرم مدیران ارشد قرار دارند. سطح دوم به مدیران میانی اختصاص دارد و اساسی‌ترین بخش هرم که...